Historia Ctf - galeria Marcina Kamińskiego


od lewej: Jerzy Pustelnik i Stanisław Machej

Adam Szop - Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne

Adam Szop - Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne

Galeria w księgarni "Pistowskiej"Galeria w księgarni "Piastowskiej"

Na ratuszu - wejscie Polski do Unii Eurpejskiej.

Na ratuszu - wejscie Polski do Unii Eurpejskiej.

Na ratuszu - wejscie Polski do Unii Eurpejskiej.

Na ratuszu - wejscie Polski do Unii Eurpejskiej. Od lewej: Jolanta Kubica i Tadeusz Maciejiczek

Na ratuszu - wejscie Polski do Unii Eurpejskiej.

Z prawej: Walter Sprenzel

Z prawej Aleksander Picha

Plener 2000 r.

Plener w Górnej Łomnej

Plener w Górnej Łomnej

Plener w Górnej Łomnej

Plener w Górnej Łomnej
Plener w Górnej Łomnej


Plener w Górnej Łomnej


Od lewej: Tadeusz Szafarczyk i Maciej Król
Od lewej: Tadeusz Szafarczyk i Walter Sprenzel

Tadeusz Szafarczyk

Tomasz Jedzok


Walter Sprenzel, Tadeusz Szafarczyk i Stanisław Krupczyński

Walter Sprenzel, Tadeusz Szafarczyk i Stanisław Krupczyński
Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne

Walter Sprenzel